Vragen over deze Post HBO opleiding? Bel 088 2806 010

Post HBO Opleidingen
Door Essenzo, onderdeel van SnelStart

Nu voor slechts 8950,- excl. BTW

Bedrijfskundig management

Nu voor slechts 8950,- excl. BTW

De toekomst van bedrijfskundig management

De wereld verandert snel. Nieuwe technologieën, veranderende klantverwachtingen en ontwrichtende businessmodellen schudden de bedrijfswereld op. De vraag naar flexibele, innovatieve en strategisch denkende professionals is groter dan ooit.

Startdatum
Woensdag 9 oktober - 14.00 – 20.45 uur - Barneveld (*incl. diner)

Aanmelden voor opleiding

Ben jij klaar om de leiding te nemen in deze dynamische wereld?

De Essenzo Post-HBO opleiding Bedrijfskundig Management helpt je om:

• Strategisch beleid te maken en te implementeren.
• Veranderingen te leiden.
• Bedrijfsprocessen te optimaliseren.
• Data-gedreven beslissingen te nemen.
• Effectief te communiceren en samen te werken.

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden (managers, teamleiders, bedrijfsleiders) en ondernemers met ten minste drie jaar werkervaring. Je hebt een afgeronde HBO opleiding en/of je functioneert op HBO niveau.

Onderwijskundige visie

Tijdens de opleiding passen we de principes van action learning en de breinleerprincipes toe.

> Action learning: Leren door te doen, met reflectie op de praktijk.
> Breinleerprincipes: Leren op een manier die aansluit bij de werking van het brein.

Dit betekent:

• Een probleemgerichte benadering: Je leert te werken aan oplossingen door realistische problemen uit jouw ei- gen praktijk te onderzoeken.
• Leren door te doen: Je ervaart de theorie in de praktijk en reflecteert op jouw ervaringen.
• Groepsdynamiek: Je leert samen met anderen en daagt elkaar uit om kritisch na te denken.
• Persoonlijk leiderschap: Je ontwikkelt jouw vaardigheden in leiderschap en verantwoordelijkheid nemen.

De lessen geven we vanuit de gekozen praktijkcasussen die als kapstok dienen voor de theoretische achter- gronden.

• Praktijkgericht: De theorie is direct relevant voor jouw eigen praktijk.
• Diepgang: Je leert de theorie in detail en kunt deze toepassen op jouw eigen casus.

Het eindproduct van je opleiding is een businessplan of strategische analyse, die erop gericht is om een vraag- stuk op te lossen binnen jouw organisatie.

• Toepassing van de geleerde vaardigheden: Je leert om de theorie toe te passen in de praktijk.
• Resultaatgericht: Je levert een concreet product op dat waardevol is voor jouw organisatie.

 

PROGRAMMA

In totaal zijn dit 12 studiedagen van 14.00 tot 17.00 uur en van 17.45 uur – 20.45 uur.

 

1 - Introductie
•  Teambuildingsbijeenkomst (één dag)

2 - Vakinhoudelijke bijeenkomsten

• Organisatiekunde en strategisch management
• Proces operations management en innovatie
• Digitale) Marketing en Sales
• Financieel Management
• Human resource management
• Artificial Intelligence & Cybersecurity

3 - Ondersteunende vakgebieden

•  Projectmanagement en project-coaching (twee studiedagen inclusief twee bedrijfsbezoeken door de projectcoach)
•  Persoonlijk leiderschap en intervisie (twee studiedagen inclusie twee intervisie bijeenkomsten met je projectcoach en je subset)

4 - Evaluatie

De opleiding wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst, waar je jouw afstudeerproject (businessplan of strategische analyse) presenteert aan medestudenten en docenten. In totaal zijn er 18 bijeenkomsten.

 

Inhoud van de bijeenkomsten

Organisatie en strategisch management
Ontdek de kern van organisatiekunde & strategisch management met deze module. Verkrijg inzicht in de essentiële principes van organiseren en strategievorming. Ontwikkel vaardigheden om jouw organisatie te analyseren, haar functioneren te doorgronden
en doelgerichte strategieën te ontwikkelen voor het behalen van organisatiedoelen. De focus ligt op het herkennen en benutten van kansen, het aanpakken van uitdagingen en het creëren van concurrentievoordelen in een dynamische zakelijke omgeving. Deze module combineert theoretische kennis, praktische toepassingen en casestudy’s om je voor te bereiden op een leiderschapsrol of om je vaardigheden als strategisch leider verder te ontwikkelen.

Proces operations management en innovatie
In deze module leer je de processen binnen jouw organisatie te beschrijven, te beheersen, te analyseren en daadwerkelijk te verbeteren. Elke organisatie heeft unieke processen. We richten ons op het begrijpen van de primaire processen die waarde toevoegen aan produc- ten of diensten. Welke middelen sturen deze processen aan? En hoe verhouden de verschil- lende processen zich tot elkaar? Door jouw inzicht te vergroten en de processen beter te beheersen, kun je ze optimaliseren. We streven voortdurend naar verbetering en vernieuwing. Procesmanagement is een continu proces, gericht op het verbeteren van bedrijfsprocessen van begin tot eind door analyse, modellering van verschillende scenario’s, implementatie van verbeteringen, monitoring van het verbeterde proces en voortdurende optimalisatie.

(digitale) Marketing & Sales
Bij marketing staat de klant centraal! De tijd van uitsluitend offline marketing is voorbij. Voor ondernemers is digitale marketing onmisbaar om te groeien in het online tijdperk. Als deelnemer krijg je nieuwe inzichten en praktische tools om direct aan de slag te gaan met digitale marketing en bijbehorende strategieën. We verkennen ook de impact van kunstmatige intelligentie op marketing. In het sales gedeelte richten we ons op effectieve verkoopgesprekken voeren en onderhandelen met zowel leveranciers als klanten.

Financieel management
Als manager of ondernemer krijg je rechtstreeks of zijdelings te maken met financiële en economische aspecten binnen je organisatie. Dit vereist dat je beschikt over praktische en direct toepasbare kennis en inzicht op dit gebied. Na afronding van deze module heb je een dieper begrip van financiële en economische begrippen, ben je bekend met de diverse verbanden tussen kosten en opbrengsten, kun je werken met de balans en de winst- en verliesrekening, en heb je inzicht in financiële analyses en de cashflow van je organisatie. We bekijken ook hoe je investeringen kunt beoordelen en vanuit een groeistrategie de financiële waarde van de onderneming kunt berekenen.

Human resource management
Veel MKB-ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor een deel van het HR-management. In deze module behandelen we diverse actuele thema’s die relevant zijn voor de praktijk van de onderneming. De casussen richten zich op onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid, welzijn en gezondheid op het werk, het welzijn van medewerkers, generatie Z en hun kijk op werk, en het voorkomen van verzuim door middel van preventie en amplitie.

Human resource management
Veel MKB-ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor een deel van het HR-management. In deze module behandelen we diverse actuele thema’s die relevant zijn voor de praktijk van de onderneming. De casussen richten zich op onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid, welzijn en gezondheid op het werk, het welzijn van medewerkers, generatie Z en hun kijk op werk, en het voorkomen van verzuim door middel van preventie en amplitie.

Artificial intelligence & cybersecurity

De effectiviteit van AI-toepassingen hangt af van verschillende factoren, waaronder de kwaliteit van beschikbare gegevens, de correcte implementatie van algoritmen en de integratie met bestaande bedrijfssystemen. Wat betekent kunstmatige intelligentie voor jouw organisatie en bijbehorende strategie? Welke ethische dilemma’s kunnen zich voordoen? Ook gaan we praktische toe- passingen oefenen.

Cybersecurity omvat het beschermen van computersystemen, netwerken, programma’s en gegevens tegen digitale aanvallen, schade of ongeautoriseerde toegang. Het hoofddoel is het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie door middel van verschillende technologie- en, processen en praktijken. Dit omvat onder andere netwerk- en eindpuntbeveiliging en het creëren van bewustzijn over potentiële bedreigingen. Trainings- programma’s kunnen onderwerpen behandelen zoals phishing-awareness, wachtwoordbeveiliging en sociale technieken.

Wat je leert in deze opleiding:

  • Een bedrijfskundige visie te ontwikkelen en in te zetten om jouw organisatie te sturen.
  • Adviseren op strategisch niveau en jouw organisatie te positioneren in de markt.
  • Bedrijfsprocessen te analyseren en te verbeteren.
  • Verandertrajecten te initiëren en te implementeren.
  • Voortgang te meten en effectief doelstellingen te realiseren.
  • Omgaan met complexe vraagstukken en kernproblemen binnen de organisatie.
  • Je ontwikkelt je tot een stevige professional met een gedegen kennisvan bedrijfsvoering.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden (managers, teamleiders, bedrijfsleiders) en ondernemers met ten
minste drie jaar werkervaring. Je hebt een afgeronde HBO opleiding en/of je functioneert op HBO niveau.

Startdatum
Woensdag 9 oktober - 14.00 – 20.45 uur - Barneveld (*incl. diner)

Aanmelden voor opleiding